23 augusti 2007

BERÄTTELSER FRÅN URD, del 2

Bildtext: En klosterruin i den gudlösa staden Hartbo stad

I forntiden levde jättarn tillsammans med de tre andra fornfolken, solfolken, gnomerna och dwärgarna, i Urd. De fyra folken vara alla bra på något speciellt och jättarna hade smidet som sin unika kunskap. Tack vare sin vana att bo och leva på bergens högsta toppar och i högländernas djupaste dalar så föll det sig naturligt att de bröt metall och lärde sig att forma såväl koppar och silver som järn.

Men det var många tusen år sedan jättarna, i något större antal, vandrade i Urd och på den Niburiska marken. Deras kvarlevor, människofolket Baelo, har försökt att föra traditionen om järnsmidet vidare genom generationerna men inte lyckats. Idag så är det därför mycket ovanligt med smidesföremål som är skapade av järn och det lever endast ett fåtal järnmästare på Niburiat. Den mest kända är dwärgen Inner Saule, bosatt i Hartbo stad.

Bristen på järn i Urd har lett till att metallen koppar en den vanligaste använda inom smideskonsten. För finare föremål används silver men den metallen är också ovanlig (men inte lika ovanlig som järn) vilket gör att den är 10 gånger dyrare än kopparen. Vapen och, i sällsynta fall, bruksföremål smidda av järn är mycket dyra och eftertraktade. Ett järnföremål kostar, om man överhuvudtaget kan få tag på ett, 1000 gånger mer än föremål av koppar.

De vanligaste vapnen som är smidda av järn är dolkar, spjut, pilar och lod till båge och armborst och yxor. Anledningen till detta är att dessa vapen kan smidas med ganska lite metall till skillnad från svärd, sköldar och krossvapen. Överhuvudtaget så är vapen av trä vanliga då tillgången på skog är stort sett obegränsad. Klubbor, spikklubbor (med spikar av koppar) och stavar är vanliga vapen även hos ryktbara krigare. I Wästhem och Bornhove så är träsvärdet vanligt och soldater kan rustas med dessa snidade och smäckra klubbor även till strid och krig.

Inga kommentarer: