11 juli 2007

SVÄRD


Ett bastardsvärd är som alla vet ett svärd lämpligt att använda med både en hand och dubbelfattning. Jag har gjort en regelvariant för de vanligaste svärden: Ett kortsvärd har idag +1/+1 i attack och skademodifikation. Ett bredsvärd har +2/+2. Jag förändrar värdena på bredsvärdet så att de nya modifiaktionerna blir +2/+1. Ett bastardsvärd har +3,+1/+2. Den enda ändring blir att skadan på bredsvärdet sänks till +1. Det betyder att kortsvärdet och bredsvärdet ger samma skada men att det är bättre att slåss med ett bredsvärd. Bastardsvärdet är bra på normalt stridsavstånd men sämre i nästrid men ger mer i skada än både kortsvärdet och bredsvärdet.

Inga kommentarer: