22 juli 2007

BERÄTTELSER FRÅN URD, del 1

Bildtext: Kung Grimm den Svarte brandskattar Carrano, huvudstaden i Österlandet.

Kung Grimm den Svarte var den första kung i Österlandet som med vapenmakt lyckats belägra, inta och ockupera landets huvudstad Carrano. Det var år 7408 e.F. (efter forntiden), alltså för cirka 800 år sedan. Carrano är en stad som fortfarande har en betydande och viktig ställning i Österlandet. Den ses som en viktig handelsplats, mycket tack vare sin stora hamn. Skepp med hissade flaggor från Ronor och Solhem ses ofta i hamnen och skulle det inte vara för det uppblossande inbördeskriget i regionen så skulle staden Carrano räknas till en av de största på hela kontineten Niburiat. Idag är Wästhems huvudstad Urion, Bornhoves huvudstad Bornhove Krona och Ronor hamnstad Tirenne de tre största på kontinenten.

På bilden ser vi kung Grimm, svuren till gudomen Grimm(där av hans namn), sitta på en tron med sina närmaste präster och riddare omkring sig. På torget samlas stadens invånare med de dyrbarheter de äger för att lämna det i tribut till kungen. I mitten ser vi den legendariske skalden och kämpen Gallion Traajs. Det finns en mängd sagor och ballader som lovsjunger hans namn. Men ännu viktigare är kvinnan vid hans sida. Det är Iris Hellyan och hon skulle bli den som fritog Carrano från tyrannen Grimm och hennes namn har fått namnge torget som dramat på bilden utspelar sig på.

Idag, år 8211 e.F., så knackar kriget på porten och de rövare och svartfolk som är svurna till guden Samoth har invaderat Österlandet. Carrano, med flera andra städer, har fått vända sig till öriket Solhem om hjälp. Det har besvarats och solfolken har skickat tempelriddare, härolder (så heter guden Sonelods prästerskap) och knektar till fastlandet för att hjälpa människorna i Österlandet mot vildarna som anfallit deras länder och hem.

Inga kommentarer: