27 juli 2007

ALVA DUWIER - DE FÖRSTFÖDDA

Bildtext: Alla människofolk enas under den duwiske kungen Alvan XII år 2089 e.F.

De första människorna som släpptes till Urds mark av gudarna var Duwierna. Detta männsiskofolk kom till kontinenten Liworum, ett land som ligger många månaders båtfärd öster om Niburiat. Idag finns det en havsvall som skiljer de två landmassorna åt och det går inte längre att nå Liworum. Det finns mycket få texter bevarade som berättar något om Duwiernas första boplats och det är egentligen först när de landsteg på Niburiat som deras historia börjar.

De landsteg i dagens Ronor och grundade staden Boor år 560 e.F. (Ronor är ett stort rike sydöst om Österlandet) under sin ledare Alvan den Store. De lade grunden för det roniska riket men det duwiska folket strövade över hela Niburiat och landsteg till och med på öarna i den draconiska arkipelagen. De blev vänner med spillrorna av forntidens folk; Ciju, Jättarna, Solfolken och Svartfolken.

Idag så finns det inte många kvar av det duwiska folket eller Alva Duwier som de kallas av de andra människorna. Ronor, deras land, förlorade de i hårda strider för tusentals år sedan och det har tvingat dem till ett liv i vildmarken. Men de bär alltid med sig sitt ursprung och tack vare deras starka band till gudarna, i synnerhet skaparmodern Sonelod och naturens beskyddare Awril.

Inga kommentarer: